Main menu

Vurdering av pusstype

En oversikt over hvilken pusstype som har blitt benyttet fra 1900 tallet til i dag

For å kunne bestemme eksisterende pusstype på eldre bygninger kan vi ut fra byggets alder få en indikasjon på hvilken pusstype som kan ha blitt benyttet. I tvilstilfeller bør pussen analyseres slik at riktig utbedringsmørtel og malingssystem kan velges.

Vurdering av pusstype

Vurdering av pusstype

Ulike byggematerialer i mur

Teglstein er et steinaktig kunstprodukt laget ved brenning av ren leire eller leire blandet med sand, sagflis, utbrent leirmel eller lignende materiale. Leiren blir brent ved temperaturer helt opp til 1035 grader C. Steinen er frostbestandig når den brennes ved riktig temperatur og benyttes til husbygging, fasader og taktekking. I Norge var det tidligere betydelig produksjon av teglprodukter. Omkring år 1900 var det ca. 200 teglverk i virksomet og mange av dem lå i Oslo-området. Murmørtelen som tidligere ble benyttet til muring av tegsteinshus er stort sett ren hydratkalk, samme type mørtel ble også benyttet til puss. Ved reparasjoner av slike eldre tegsteinsbygg, er det svært viktig å benytte samme mørteltype som den opprinnelige d.v.s kalkmørtel. Dersom moderne pusstyper som M(mursement) og C(sement) benyttes vil de ikke fungere godt sammen med den opprinnelige kalkpussen, og det kan forårsake større skader.

Maling av tegl som ikke er fullstendig pusset (iht. NS3420 og/eller NBI sine anvisninger) skaper ofte problemer p.g.a. ujevn fuktbalanse. På eldre teglsteinsbygg med kalkrik puss er det viktig å velge malingssystem som er diffusjonsåpent for CO2 for å holde seg herdet, hvis denne tilgangen stanses av et tett maling og/eller puss sjikt vil kalkpussen bli sandaktig og uten fasthet. På slike underlag anbefales et silkatsystem eller et silikonemulsjon system.Teglsteinspiper blir etter noen år svært sugende og kan med fordel behandles med en impregnering. Dette for å hindre vanninntrengning gjennom pipa som igjen kan føre til skjemmende renning på brannmuren inne.