Main menu

Vedlikehold av murfasade

Byggemateriale, puss og maling virker sammen, og mangelfullt eller dårlig vedlikehold har i mange tilfeller resultert i omfattende og kostbare reparasjoner. Under kategorien mangelfullt vedlikehold regnes også dårlig utførelse, samt galt vedlikehold fordi det er benyttet feil pusskvalitet eller et malingssystem som ikke egner seg til underlaget.

Når man oppdager at en murfasade trenger vedlikehold kan det være opp til 2 år for sent. Ved å vedlikeholde fasaden kan man forebygge skader som kan bli dyre å reparere. Kostnadsforskjellen kan være dramatisk stor. Det er derfor viktig å igangsette rutiner for årlig vedlikehold basert på generell inspeksjon.

Man bør ha spesielt fokus på fuktutsatte områder ettersom disse utgjør de vanligste skader på en murfasade. Sørg for å utbedre slike skader før skaden blir for stor og kostbar å utbedre. Følg med på hvordan murfasaden ser ut og noter de utbedringer som skal gjøres hvert år. Dette gjør det enklere for de som er ansvarlige for vedlikeholdet, både når det skal vurderes hva som skal gjøres og hvilke produkter som skal benyttes.