Main menu

Murfasade

Det er viktig å velge rett malingssystem i forhold til type underlag på murfasaden

En murfasade av eldre årgang består oftest av tegl som bygningsmateriale påført en ren kalkpuss, eller en KC-mørtel i ulike varianter. Sistnevnte mørteltyper er oftest påført i forbindelse med senere renoveringer eller utbedringer. Slike pusstyper er avhengig av tilførsel av CO2(kulldioksid) for at pussen skal herde og holde seg herdet (karbonatisert). Av denne grunn må det velges malingssystemer som slipper kulldioksid inn i underlaget. Et silikatsystem er spesielt egnet for dette formålet. I tillegg har systemet en rekke andre egenskaper som kreves av et godt malingssystem på eldre underlag.

Når man velger å ikke helrenovere en slik murfasade og det finnes rester av tidligere organiske malingssystemer på flaten, kan silikatmaling ikke benyttes. Et silikonemulsjonsystem er i slike tilfeller det som egner seg best.

I alle tilfeller må gamle underlag vurderes svært nøye både hva angår skadeomfang og pusstype. Dette for å kunne bestemme riktig valg av reparasjonsmørtel og malingssystem.

Murfasade

Murfasade