Main menu

Maling av trehus

Maling av trehus

Det er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med maling av trehus og vedlikehold av trehus. Et kan være hvor ofte et trehus må males? Finner du noen av disse symptomene kan det være på tide.

  • Slitt overflate
  • Kritting/Falming
  • Avskalling
  • Sprekkdannelser i malingsfilmen
  • Sopp-/Algevekst

Grunnarbeid

Hva må gjøres? Er det svake angrep av svertesopp og algevekst kan muligens en grundig vask være nok i år. Jevnlig vedlikehold i form av årlig vasking anbefales på alle trehus. Avslitt eller avskallet maling vil derimot kunne gi vanninntrengning i treverket. På sikt kan det forårsake råteskader. Da må man gå grundigere til verks.

Grundig vasking, skraping/børsting og grunning av bart treverk med f.eks Jotuns Visir må da til før maling påføres. Enten du velger å utføre fasade og malerarbeid selv, eller du velger ett malefirma er det viktig at grunnarbeidet gjøres nøye for å få et godt resultat av utvendig malerarbeid.

Valg av maling

Det er mange ting man skal tenke på når huset trenger vedlikehold. Skal vi bruke beis, dekkbeis eller oljemaling? Hva slags grunnarbeid må gjøres? Det kan være lurt å ta hensyn til naboen når du velger farge på huset ditt. Husk også at huset ditt trenger en årlig vedlikeholdsvask. Luftforurensingen gir stadig bedre vekstvilkår for sopp og alger. En årlig vask vil gi malingen lengre levetid.

Vi anbefaler Jotuns høykvalitetsprodukter, Optimal og Drygolin Extrem. Dette er produkter som gir ekstra lange vedlikeholdsintervaller. Disse produktene koster litt mer, men kan gi deg opp til dobbelt så lange vedlikeholdsintervaller som vanlige malingstyper. Spør oss om råd om hva som passer best for akkurat ditt hus!

Maling av trehus

Maling av trehus