Main menu

Malermester

Hvorfor bruke en malermester?

Vet du hva som er forskjellen på en malermester og en som «bare» er maler?

I Regnbuen Malermesterbedrift er vi opptatt av at du som kunde skal kunne stole på at malerarbeidet blir utført og fulgt opp av mennesker med fagkunnskap. Mange forbrukere vet ikke forskjellen på en malermester og en som «bare» er maler. Før du tar for deg gule sider og leter etter ett malerfirma, anbefaler vi deg å lese litt om denne forskjellen. Ved å bruke en mesterbedrift kan du unngå problemer, som du kanskje ville ha fått om du bruker ufaglærte. Les også om MLF’s garantiordning for forbrukere før du velger malerfirma.

God kvalitet

Ditt valg av hvem som skal utføre malerarbeid er viktig for kvaliteten av utført arbeid. Et faglig godt malerarbeide, enten det er utvendig fasaderehabilitering eller innvendig malerarbeid, må etter våre krav utføres og følges opp av en som er utdannet maler eller malermester.

Se etter mestermerket!

Hvordan skal du vite om en person er malermester eller «bare» maler? Se etter mestermerket! De fleste mestere har merket i sin firmaprofil i en eller annen form, på visittkort, i logo, i firmanavnet, på biler etc. Tittelen er beskyttet, det er kun mestere med betalt årskontingent som har lov til å bruke merke og tittel.Du kan be om å få se mesterkortet for inneværende år, eller du kan sjekke vedkommende opp på www.mesterregisteret.no. Vil du vite mer om mesterbrevordningen kan du lese mer på www.mesterbrev.no.

Kunnskap gir trygghet

I Norge i dag kan faktisk hvem som helst kjøpe seg en rulle og en pensel og starte et malerfirma. Derfor er det viktig å vite forskjellen på en som bare kaller seg «maler» og en som har svennebrev eller mesterbrev. Det å utdanne seg til maler tar minimum 4 år hvor den praktiske opplæringen foregår i et malerfirma. For å få svennebrev må du etter endt lærlingetid bestå en ukes lang praktisk prøve. For å bli malermester må du ha svennebrev.

Mesterutdanningen består av yrkesteori, jus, markedsføring og økonomi. De fleste velger å ta denne utdanningen over to år gjennom folkeuniversitetet. Bestått eksamen gir deg rett til å bruke tittelen mester. Med andre ord, fra man starter som lærling til man er ferdig utdannet malermester, tar det vanligvis seks år!

Å starte et firma og kjøpe annonseplass i Gule Sider kan man gjøre på en halvtime, men det tar atskillig lengre tid å bli en god håndverker.

Utdannelse eller ikke?

Malermester-maling

For å bli malermester må du først ha fullført svennebrevet. Mesterutdanningen består av økonomi, markedsføring og ledelse i tillegg til yrkesteori. De fleste velger å ta mesterbrevet over to år, men det finnes også andre alternativer.

Kompetansen som er oppnådd formidles videre innad i bedriften og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

En mesterbedrift bygger på videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på kortsiktige gevinster. En mesterbedrift skal derfor kunne gi deg et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det, – ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner.