Main menu

Hva er Radonlisten?

Radonlisten er en liste over virksomheter som har dokumenterte radonkunnskaper og har undertegnet radonerklæringen.

Hvorfor er dette viktig?

Radonbransjen er en rask voksende bransje. Det finnes ingen godkjennings eller sertifisering ordning for virksomheter i bransjen. Radonlisten vil gjøre det lettere for forbrukere å velge leverandør av radontjenester.

Skjermbilde 2015-01-09 kl. 18.38.04

Klikk på bildet for å laste ned brosjyren!

Hvilke krav stiller Radonlisten til virksomhetene som oppføres?

  • Virksomheten har dokumentert kompetanse i form av gjennomført radonkurs med bestått teoretisk test.
  • Virksomheten må undertegne radonerklæringen Radonerklæringen er en erklæring der virksomhetene som er oppført på radonlisten forplikter seg til å følge Norske lover, forskrifter, anbefalinger, veiledninger og myndighetenes anbefalinger for radonmåling og radontiltak.

Hva er Radonlisten?

Radonlisten er en liste over virksomheter som har dokumenterte radonkunnskaper og har undertegnet radonerklæringen.

Hvorfor er dette viktig?

Radonbransjen er en rask voksende bransje. Det finnes ingen godkjennings eller sertifisering ordning for virksomheter i bransjen. Radonlisten vil gjøre det lettere for forbrukere å velge leverandør av radontjenester.

Hvilke krav stiller Radonlisten til virksomhetene som oppføres?

  • Virksomheten har dokumentert kompetanse i form av gjennomført radonkurs med bestått teoretisk test.
  • Virksomheten må undertegne radonerklæringen Radonerklæringen er en erklæring der virksomhetene som er oppført på radonlisten forplikter seg til å følge Norske lover, forskrifter, anbefalinger, veiledninger og myndighetenes anbefalinger for radonmåling og radontiltak.