Main menu

Gode råd for deg som skal bestille malerarbeid

Uansett om du bestiller malerarbeid hos Regnbuen mesterbedrift eller ett annet malerfirma vil vi anbefale deg å lese disse rådene før du signerer en kontrakt eller avtale.

1. Vær så spesifikk som mulig

Arbeidet som skal utføres bør spesifiseres så nøyaktig som mulig. Legg ved beskrivelsen til de du sender forespørsel til.

2. Be om referanser

Sørg for at du får oppgitt referanseprosjekter og -personer sammen med tilbudet.

4. Sammenlignbare tilbud

Får du ikke tilbud med sammenlignbare spesifikasjoner eller poster, be om korrigert tilbud. Husk, arbeidet som skal utføres må være best mulig beskrevet.

5. Be om fastpris

Ikke iverksett ditt prosjekt før du har en bindende, fast pris på materiell og arbeid.

6. Solid økonomi gir trygghet

For at ditt prosjekt ikke skal stoppe opp må selskapet du velger ha ordnet økonomi. Be om kopi av seneste års regnskap og attester for at skatter og avgifter er betalt.

7. Forsikringer er viktig

Både ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring for entreprenørens ansatte bør være et krav du stiller. Be om forsikringsbevis.

8. Hvem skal utføre arbeidet?

Du bør ha klarhet i følgende: Skal entreprenøren benytte egne ansatte eller underleverandører. Hvis det skal benyttes en utenlandsk underleverandør, er selskapet registrert hos Sentralskattekontoret for utenlanssaker, SFU? Be om dokumentasjon.

9. Definerte mengder/masser

Be om definerte mengder/masser, og sørg for å få oppgitt tydelige priser. Dette gjelder spesielt murerarbeid, regulering av stillas, rigging og drift.

10. Helse- miljø- sikkerhet/HMS

Entreprenøren skal ha systemer som ivaretar alle krav som stilles i Byggherreforskriftene. Kontroller at dette også gjelder ditt ansvar.

11. Fremdriftsplan er viktig

Gjennomføring av ditt prosjekt bør utføres etter en detaljert fremdriftsplan. Eventuelle endringer må godkjennes av begge parter.

12. Fakturering

Du bør ikke betale forskudd på et oppdrag, om det ikke foreligger en garanti for et tilsvarende beløp. Forskudd vil si at du må betale et beløp før noe som helst arbeid er utført. Forskudd må ikke forveksles med a’konto faktura. Det er vanlig praksis at oppdragsgiver fakturerer et a’konto beløp når arbeidet startes opp med f.eks betalingsbetingelse 15 dager. Med andre ord vil oppdragsgiver ha arbeidet hos deg i 15 dager før du skal betale fakturaen. Du betaler da for arbeid (og evt. materialer) som er utført eller benyttet i denne perioden.

13. Ferdigstillelse

Sørg for at det i tillegg til en fremdriftsplan fastsettes en ferdigstillelsesdato. Avtal sanksjoner eller dagbøter ved overskridelse.

14. Kontrakt

Skriv kontrakt i henhold til NS 8406. Signering bør gjøres samtidig av begge parter. Be gjerne om kontraktsmøte på entreprenørens kontor. Da har du mulighet til å danne deg et helhetsbilde av entreprenøren og du utelukker samtidig at han driver virksomheten fra en postboks 🙂 Lykke til med igangsetting av ditt prosjekt!