Main menu

Fagmessig utført malerarbeid gir verdivekst

Boliger og forretningseiendommer representerer store verdier for sine eiere. Verdier der det er viktig å opprettholde et godt vedlikehold for å få en vekst i takt med prisutviklingen. Blir det ikke utført et riktig og fagmessig solid arbeid kan store verdier gå tapt, og et senere utbedrings-arbeid bli dyrere enn nødvendig.

Derfor er det klokt å sørge for at vedlikehold og oppussing utføres av dyktige håndverkere, fra et solid og seriøst malerfirma som Regnbuen Malermesterbedrift.

Våre spesialiteter

  • Fasaderehabilitering
  • Innvendig og utvendig malerarbeid
  • Gulvbelegg
  • Overflatebehandling
  • Malingsfjerning
  • Høytrykksvasking

Totalentrepriser

Regnbuen Malermesterbedrift utfører ikke bare rent malerarbeid. Vi har gode samarbeidspartnere i alle håndverksgrupper og kan tilby deg som kunde ett komplett pristilbud på f.eks fasaderehabilitering. Helt fra første steg i et prosjekt kan vi bistå deg som oppdragsgiver. Uten kostnad kommer en malermester eller en kvalifisert prosjektleder på befaring, gir råd om hvilke tiltak som er mest kostnadseffektive og utarbeider spesifisert kostnadsoverslag for materialer og arbeid. Når avtale er inngått, fremdriftsplan utarbeidet og arbeidet er igangsatt, følges prosjektet opp kontinuerlig av en malermester eller prosjektleder fra Regnbuen. Etter gjennomført arbeid foretar vi en sluttbefaring sammen med deg som oppdragsgiver. Les Prosjekt A-Å for å få vite mer om Regnbuen Malermesterbedrifts arbeidsmetoder.

Fagmessig utført malerarbeid bidrar til bedre miljø og større trivsel

Solid fagkunnskap kombinert med ekte kjærlighet til yrket vårt er din garanti for skikkelig utført malerarbeid. Vårt malerfirma er kvalifisert til å utføre de fleste typer oppdrag som maling, tapetsering, legging av gulvbelegg og tilsvarende oppgaver. Vi utfører også malingsfjerning, høytrykksvasking og fasaderehabilitering. Med erfaring fra en rekke prosjekter kan vår bedrift dokumentere bred fagkunnskap, og vi har mesterbrev innen våre fagområder.

Faglig dyktighet er vår kapital

Som håndverksbedrift og malerfirma måles vi alltid opp mot det arbeidet vi har utført. Derfor avlegger våre mer enn 40 medarbeider daglig en “ny svenneprøve.” En nymalt trappeoppgang, et silketapetbelagt finrom i en ambassade, gulvbelegg i en korridor eller et nyoppusset barnerom – alle skal være utført med samme krav til kvalitet. For oss er yrkesstolthet et begrep som betyr noe.
Resultatet av vårt arbeid skal være til glede i mange, mange år – både estetisk og økonomisk. For oss som mesterbedrift vil det alltid være viktig å dokumentere de prosjektene vi har ferdigstilt. Kvaliteten av vårt arbeid og nøyaktigheten i detaljer sier mye om vår evne til å gjennomføring. Vi har også, helt siden vi ble etablert, dokumentert evnen til å samarbeid godt med oppdragsgiver, arkitekter og andre samarbeidspartnere.
Vi er medlem i Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund, og følger deres garantiordninger. Det betyr at vi hele veien i et oppdrag benytter dyktige medarbeidere med riktige kvalifikasjoner, og godkjente arbeidsmetoder.