Main menu

Hjem

Regnbuen Malermesterbedrift

Vi er en mesterbedrift som er stolte av å kunne sette farge på hverdagen. Regnbuen Malermestermesterbedrift ble stiftet i 1999.

Det gjør at du som kunde får en trygg og pålitelig leverandør med lang erfaring. I Regnbuen har vi fagpersonell med forskjellig bakgrunn og mesterbrev. Vi har pr i dag 6 malermestere.

Vi er stolte av jobben vi gjør og gir deg gjerne referanser. For å se eksempler på prosjekter vi har gjennomført, se vår oversikt over referanseprosjekter.

Les mer

Prosjekt fra A til Å

Pristilbud og befaring

istock_000001646711xsmall-2Det første møtet med oss i Regnbuen Malermesterbedrift er som regel på telefon eller via mail. En av våre prosjektledere gjør en avtale med deg/dere for å komme å se på jobben. For å kunne gi et bindende pristilbud på jobben som skal gjøres må vi i 99% av tilfellene komme på en befaring.

Prisoverslag på telefon?
Mange lurer på om vi ikke kan gi en pris bare ved at vi får vite antall kvadratmeter som skal males. I et og annet tilfelle kan vi kanskje det. Men, vi mener at det er en fordel både for deg som kunde og oss som oppdragsgiver at du får en fast, bindende pris på arbeidet før vi starter opp. Da må det gjøres en vurdering av underlaget og vi bør ta en helhetsvurdering av arbeidet som skal gjøres. Det gjør det lettere for oss å planlegge tiden det vil ta å utføre oppdraget og du som kunde vet på forhånd hva du skal betale og slipper å få en tilleggsregning pga uforutsette ting. Befaring og pristilbud er uforpliktende for deg som kunde og koster ingenting. Bruk kontaktskjemaet eller finn kontaktinformasjon her for å avtale befaring.

Gode råd før du bestiller

gode-raad-malermesterHåndverkere blir ofte fremstilt som useriøse og ikke til å stole på gjennom media. Man hører stadig om oppdragsgivere som har blitt lurt av sleipe håndverkere til f.eks å betale kontant på forskudd før arbeidet er startet opp. Det er mange ting du som kunde/oppdragsgiver kan gjøre for å unngå å havne i en slik situasjon. Vi har laget en liste med gode råd som vi anbefaler alle som skal bestille tjenester fra en håndverkerbedrift å lese. Les mer her

Malermester eller ikke?
Det er forskjell på en mesterbedrift og et malerfirma uten den kompetansen. Fra en person begynner som lærling til han/hun er utdannet malermester tar det normalt seks år. Du kan lese mer om forskjellen mellom en malermester og en ufaglært her.

Bransjeorganisert eller ikke?
Sjekk om firmaet du har tenkt å engasjere er tilknyttet en bransjeorganisasjon. Regnbuen Malermesterbedrift er tilknyttet Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund.(MLF). 1. November 09 ble klagenemda for håndverkertjenester på fast eiendom opprettet. Denne nemda er opprettet for å behandle klager mellom forbruker og næringsdrivende. Denne nemda behandler kun klager på tjenester utført av medlemmer av bransjeorganisasjoner. Med andre ord: Benytter du ett firma som ikke er tilknyttet en bransjeorganisasjon vil din klage ikke bli behandlet. Mer info finnes hos www.handverkerklagenemda.no. Les også om MLF’s garantiordning for forbrukere.

Oppstart og gjennomføring

Den prosjektlederen som har vært på befaring og sendt deg pristilbud vil normalt være din kontaktperson gjennom hele prosjektet. Når du bestiller arbeidet du har fått tilbud på vil dere avtale tid for oppstart og en fremdriftsplan for arbeidet. Om du ønsker det kan det avtales et kontraktsmøte i våre lokaler, eller det kan gjøres på arbeidsstedet.

Kan det komme mer kostnader enn det som står i tilbudet?
Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsarbeid underveis, vil prosjektleder varsle deg om dette. Vi etterstreber å levere ett komplett pristilbud som inkluderer alle kostnader. Men det finnes tilfeller hvor det ikke er mulig å forutse alt, for eksempel hvor mye av en fasade som må utbedres før maling, eller råteskader i panel som ikke vises fra bakkenivå. I slike tilfeller vil vi normalt ta forbehold om dette i pristilbudet.

Arbeidstid
Våre ansatte jobber vanligvis fra kl 7.00 til 15.30 mandag – torsdag og fra 7.00 til 13.00 på fredager. Hvis det er ønske om andre arbeidstider må dette avtales. De aller fleste av våre håndverkere disponerer servicebil og mobiltelefon og er vant til å jobbe selvstendig. Som regel har de også ansvar for å skaffe til veie nødvendige materialer til arbeidet som skal utføres.

Betalingsbetingelser

A’konto faktura
betalingsbetingelserEt prosjekt skal normalt være av en viss størrelse og varighet før vi fakturerer a’konto. Dette avtales med prosjektlederen når dere skriver kontrakt.
«Dere advarer mot å betale forskudd, men allikevel sender dere a’konto faktura rett etter oppstart? «
Ja, vi advarer mot håndverkere som ber om kontanter før oppstart. Når vi sender a’konto faktura har du normalt 15 dagers forfall. Det du betaler for da er materialer som er levert på arbeidsstedet og hittil utført arbeid. Med andre ord har håndverkeren jobbet hos deg i minst 15 dager før du skal betale.
Ferdigbefaring og sluttfaktura
Når håndverkeren anser seg ferdig med oppdraget, avtales det en ferdigbefaring på arbeidsstedet. Både prosjektleder og du som kunde har da plikt til å kontrollere arbeidet som er utført. Hvis du har noe å klage på eller ønsker utbedret, avtaler dere en rimelig tidsramme for dette. Når alt er ferdig utført vi vi sende deg en sluttfaktura på siste del av arbeidet.

Referanseprosjekter

Boligprosjekt på Finstad

På et nyboligprosjekt kalt Finstad Hageby i Ski utførte Regnbuen malerarbeid. Prosjektet...

Butikklokaler på Metro Senter

Regnbuen hadde gleden av å være en del av arbeidet med utvidelsen...

Hotell Grims Grenka

Regnbuen har stått for fagmessig utført malerarbeid på hotell Grims Grenka i...

Kontorlokaler Aker Brygge

Regnbuen var utførte malerarbeid i forbindelse med oppussing av et kontorlokale på...